Donauschwaben in den USA


Home ] Up ] DS Genealogy_Villages_workpage ] [ Church Record Translations ] U S Military Genealogy ]

 

 

CHURCH RECORD TRANSLATIONS

Forwarded by Banat-List/Karen Preston ?

Church Record Translations

Source: http://homepages.bmi.net/jjaso/

English Hungarian Latin Slovak
Baptism Records Kereszteltek Anyakönyve Matricula Baptisatorum Krstení
Marriage Records Házasultak Anyakönyve Matricula Copulatorum Sobášení
Death Records Halottak Anyakönyve Matricula Defunctorum Zomrelí
 
Baptism Record / Kereszteltek Anyakönyve / Matricula Baptisatorum
 
Folyószám a szülésnek a keresztség felvételének neve fiu léany törvényes törvénytelen A szülok neve, állása és vallása Lakhelyük, házszám A keresztszülok neve, állása és vallása A keresztelönek neve Észrevétel
Numerus Currens Nativitatis Collati S. Baptismi Nomen masculin. foeminin. legitim. illegitim. Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio Locus Domicilii cum Numero Domus Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio Nomen Baptisantis Observationes
Entry Number Date of Birth Baptism Date Name Son Daughter Legitimate Illegitimate Parents' Names, Occupation, Religion Location & House Number Godparents' names, Occupation, Religion Name of Baptizer Comments

Source:  http://homepages.bmi.net/jjaso/Baptism_Record.html

 
MARRIAGE RECORD / HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE / MATRICULA COPULATORUM
 
Folyószám Az esketés éve és napja neve és állása ugy szintén a szülöke születés és lakhelyük, házszám vallásuk koruk nötlen vagy hajadon özvegy A tanúk neve és állása Az esketönek neve és tisztje Vajjon voltak-e hirdetve? vagy a hirdetésektől s más valami akadálytól felmentetiek? Észrevétel
Numerus Currens Annus et dies copulationis Nomen et conditio sponsi et sponsae Locus originis et domicilii, Nrus domus eorundem Religio Aetas coelebs viduus Nomen et Conditio testium Nomen et Officium Copulantis Num promulgati vel dispensati, in bannis vel aliquo impedimento? Observationes
Entry Number Date of Marriage Name and occupation of groom and bride Birhplace, Residence & House Number Religion Age Single Widowed Name of Witness and occupation Name of officiating clergy Number of announcements or dispensation. or other impediments in the banns? Comments

Source:  http://homepages.bmi.net/jjaso/Marriage_Record.html

 
DEATH RECORD / HALOTTAK ANYAKÖNYVE / MATRICULA DEFUNCTORUM
 
Folyószám A halálozás éve és napja Neve és allása, ugyszintén a megholt hitvestársáé vagy szülei-é Születése és lakhelye, házszám fl Kora A betegség vagy más halálnemnek megnevezése El volt-e látva a halotti szentségekkel A temetés helye és napja A temtést végzö pap neve Észrevétel
Numerus Currens Annus et dies obitus Nomen, et Conditio defuncti item ejus Conjugis et parentis Locus Originis et habitationis NumerusDomus masculin. foeminin. Aetas Morbus sive aliud genus mortis Fuitne provisus Sacramentis Moribundorum Locus et dies Supulturae Nomen Sepelientis Observationes
Entry Number Date of Death Deceased's name, occupation, spouse / parents Place of Birth and Number Male Female Age Illness or Other Cause of Death Were the Last Rites Administered? Funeral Location and Date Name of Clergy Officiating Comments

Source: http://homepages.bmi.net/jjaso/Death_Record.html

 
 

HUNGARIAN

ENGLISH

   
a, az the (for words beginning with a vowel "az" is used )
ács, ( ácsmester ) carpenter, ( master carpenter )
ag. AG. ágostai Evangelical
agyhártyagyulladás brain fever (meningitis)
agyrázkódás concussion
agyvelőgyulladás brain-fever
agyvérzés apoplexy, stroke
akadály obstacle, impediment
akadálytalan unhindered, free
állapot (marital) status
állapota status of
állapotos pregnant (not to be confused with "állapot")
állás position, status (usage: generally refers to "occupation")
által megöletett murdered
anyakönyvek registry, record
apáca nun
assozny woman, women; wife, wives
asztalos carpenter
bányamunkás miner (digger, pick & shovel man ? )
bányász miner
bélgyulladás coccidiosis (parasitic infection of digestive tract)
betegség disease, illness
betegség vagy haláloka a halotti sickness or other cause of death
betegség vagy más halálnemnek megnevezése illness or other cause of death
bírtokos landowner
bőrbetegség cutaneous disease
bubópestis bubonic plague
cigány gypsy, romany, bohemian
cipész shoemaker
csalasi allapota marital status
cselédlány maid
csikós horseherder (wrangler)
cukorbetegség diabetes
difteria diphtheria
egybekelés ideje date of marriage
éhenhal to die of hunger
éhhalálozott died of hunger
elhalálozott, elhuynt deceased
el volt-e látva a halotti szentsigekkel "were the last rites administered"?
elholtnak deceased
elnevezés napja naming date
élősdik által terjesztett betegség verminous disease
eltemetés interment
eltemetés helysége burial place
emlőgyulladás mastitis (inflammation of jaw)
epilepzia epilepsy
erdész woodsman, forrester
és and
esketés marriage
esketés éve és napja year and date of marriage
esketési nuptial
esketési anyakönyv marriage register
esketönek neve és tisztje name and title of person performing marriage
esküvo marriage ceremony
észrevétel comment
észrevételek comments
év year
éve year of
éves years
fekete halál ( pestis) "black death"
felszolgáló szobalány parlor maid
férfi male, man
fertőző betegség contagion
festő painter
fia son, son of
fiatal lány maid
fiú boy, son
foglalkozás ( foglalkozása) occupation
földbirtokos landowner, freeholder who farmed
földmunkás fieldhand, digger
földművelés cultivation, tillage (farming)
földművelő farmer
földműves (peasant) farmer
folyószám item number (entry number)
forróság fever
fülgyulladás otitis
fültőmirigy-gyulladás mumps
garatmandula-gyulladás adenoiditis
gazda landowner (farmer); in reference to female "housewife" ?
gégegyulladás laryngitis
gennyes mandulagyulladás putrid sore throat
gennyes torokgyulladás putrid sore throat
gerincvelő-gyulladás myelitis
gk. GK. görög katholikus Greek Catholic
gümőkór tuberculosis
gyalogos katona foot soldier
gyengeség weakness, feebleness (could refer to "old age")
gyerekbetegségek children's illnesses
gyermekagyban meghal, gyermekszülésben meghal to die in childbirth
gyulladás inflammation
gyulladásos inflamed sore
hajadon single, unmarried
haláloka cause of death
halálos sérülést szenvedett fatally injured
halálozás death
halálozás éve és napja date of death
halálozási hir death notice
halálozások deaths (burials)
halász fisherman
halotti jegyzőkönyv death register
halottkémlei kimutatás szerinti betegség es halámód illness and cause of death according to death certificate
halva született still-born
hashártyagyulladás peritonitis
hasmenés diarrhea
házaló peddler
házasságok marriages
házi asszony housewife
háztartás domestic, "housewife"?
háztartási alkalmazott domestic servant
háztartó, házvezető domestic
hentes butcher
heregyulladás orchitis (testicular inflammation ?)
hetes weeks
himlo" pox, smallpox
hirdet to announce, to publish
hónap month
hónapja month of
hrubé c'revo colon, large intestine
ideggyulladás neuritis
ikrek twins
influenzás megbetegedés influenza
ismeretlen unknown, unidentified
izomgyulladás myocarditis
izr. IZR. izraelita Israelite, Jewish
ízületi gyulladás arthritis
ízületi gyulladásos arthritic
izzadmányos mellhártyagyulladás effusive pleurisy
jegyzőkönyv record, proceeding, report
kanyaró measles
katona soldier
kékbetegségben szenvedő gyerek blue baby
kereskedő merchant
keresztanya godmother
keresztapa godfather
keresztatya godfather
keresztelés napja day of baptism
keresztelések baptisms
keresztelési év year of christening
kereszteltnek the one who is baptized
kereszteltnek neve christening name, name of ; his or her name
keresztnév firstname
keresztszülo godparent
keresztszülo"k godparents
keresztszülo"k vezeték, állasa és vallása Godparents' names, occupation, and religion
kertész gardener
kg. KG. keleti görög Greek Oriental (Eastern)
kimutatás statement ("certificate")
kiűtéses typhus
kivonat abstract, excerpt
kocsmáros innkeeper
köhög cough
kolera cholera
komorna lady's maid
kőműves stone mason, bricklayer
ko"r heart
kór disease
kor, kora, koruk age
koraszül(öt)t 'or' korai születés premature birth
kovács blacksmith
közkatona enlisted man, ordinary soldier, private
lakhely residence, abode
lakhely és házszám residence and house number
lány daughter, girl
lánykori név maiden name
láz fever
leány girl, maiden
leányanya unmarried mother
leánykori név maiden name
lelkész pastor
mandulagyulladás tonsilitis
meghal to die
megnevezés appelation
megöli magát suicide
mellbetegség pectoral disease
mészáros butcher
mezőgazdasági munkás farmhand
mirigygyulladás adenitis
molnár miller
mosogatólány scullery maid
napja day of
napos days
néhai deceased
nem gender, sex
neme gender [fiu, férfi, fi (abv.) - male no" - female]
nemes nobility, aristocrat (Ni. and Ns. abbreviations?)
nemi betegség venereal disease
név name
neve name of; his or her name
neve és állása ugyszintén a szülo"k name and occupation of parents
neve és allása, ugyszintén a megholt hitvestársae vagy szülei-é name and occupation, family members or parents of the deceased
no" female
no"i female, woman
no"tlen single, unmarried, celibate
no"tlen vagy hajadon unmarried man or woman
ochrnutie paralysis
öngyilkos(ság) suicide
öngyilkosságot kovet él to commit suicide
özvegy widowed, widower
özvegy (asszony) widow
özvegy (ember) widower
özvegység widowhood
pap priest, clergyman
pap neve name of clergy officiating
paraszt farmer, peasant
pásztor shepherd
patkolókovács blacksmith
pék baker
pestis plague (bubonic plague)
petefészek-gyulladás ovaritis
rák cancer
ref. REF. református Reformed
rk. RK. római katholikus Roman Catholic
roham (betegségé) seizure
rósahimlő rose-rash, roseola (rubella, German measles)
segéd servant, assistant ("apprentice" ?)
skarlát scarlet fever
sörfőző brewer
sorkatona enlisted man
sorvadás atrophy
suszter shoemaker
szabó tailor
szakács cook
szamárköhögés whooping cough
szaruhártyagyulladás sclerotitis
szélutés apoplexy, palsy
szemgyulladás ophthalmia
szent sacred, blessed, holy
szentelmenyek sacramentals
szentségekkel  
szérumbetegség serum-sickness
szívroham heart attack
szobalány parlor maid
szobaasszony chamber maid
szolga man-servant
szolgálolány maid-servant
szülésben meghal to die in childbirth
szüllésznő midwife
születés births
születés és lakhely, házszám birthplace, residence, house number
születés ideje time of birth
születés kelte birthdate
szülo"anya mother (birth mother)
szülo"k neve, állása és vallása parents' names, occupation and religion
szülők lakása place of birth ( parent's place )
takarítónő maid
tanító teacher
tanúk neve és állása name of witness and occupation
tejesember dairyman
telkes (land owner or home owner in general?) could also refer to a "tenant"
temetés funeral
temetés helye és napja funeral location and day of burial
tifusz typhus
torok throat
torokgyulladás inflammation of the throat (laryngitis \ pharyngitis ?)
toroklob sore throat ? with fever and swollen glands
törvényes legitimate, legal
törvénytelen illegitimate
tüdő lung
tüdőbetegség porbelégzéstől pneumoconiosis
tüdő vész consumption, pulmonary tuberculosis, phthisis
tüdőgümőkór tuberculosis
tüdögyulladás inflammation of the lungs, pneumonia
vakbélgyulladás appendicitis
vallás religion
vallása religion of
vallásuk their religion
varrónő seamstress
vasutas railway employee
végelgyengülés terminal weakness (can be used to refer to"old age" but not restricted to that usage)
végzetes betegség terminal disease
veleszületett congenital
vérhas dysentery
vérmérgezés blood poisoning
vérrokonság consanguinity, blood relationship
vérzés hemorrhage
vese kidney
vesegyulladás nephritis (kidney infection)
vész disease, plague, pestilence
veszettség rabies
vezetéknév surname, family name
vízbe fullad to be drowned
volt was
voltak they were
vörheny scarlet fever
zsellér cotter, cottar, "tenant farmer"
   
 
 
 

LATIN

ENGLISH

   
aetas age
agricola farmer
agrippo pneumonia
angina angina (may not necessarily refer to modern day usage of "chest pain" or "heart attack" because the term is also seen in records of children)
annus year ( "annus et dies" ... "year and date")
annus et dies copulationis year and date of marriage
annus et dies obitus year and date of death
apoplexia apoplexy (paralysis due to stroke)
aquis suffocatus drowned
as(th)ma asthma
ascensio pulmonum ("upper respiratory infection" ? … in records often associated with infants)
baptizatus baptized
cancor (cancher) cancer
catanus  
coeleb unmarried, single ( column entry: "juvenis" young man \ "virgo" maiden)
cognomen surname
Collati S. Baptismi Sacrament of Baptism administered ?
colonus farmer who owns land (inhabitant in general? )
colyra cholera
conditio status ( usage: "occupation" in addition to "nobility" vs "commoner")
conjugata wife
conjugatus married, and also husband
conjunx married person, spouse
conjus spouse
consanguinitas, -atis consanguinity (anything closer than third cousin "blood relationship" would be an impediment to marriage )
copulata (f.) \ copulatus (m.) cum bound with, joined with ( i.e., married to…)
debilitas weakness (in general), old age
defunctus dead
dies day
dispensatus "impediment" dispensed (date & record number may be indicated)
dissenteria dysentery
docens teacher
ecclampsia convulsion
elutus baptized
emphysema emphysema
eorum their
febris fever
febris nervosa strong fever ?
filia daughter
filius son
flusor sanguinis bled to death
foemina ( foeminin. ) woman, female
frenesis (phraenesis) brain inflamation (generally in reference to infants?)
Fuitne provisus Sacramentis Moribundorum were the last rites provided? (respnse: "provisus" or "non provisus")
gangrena gangrene
gemellae (f) \ gemelli (m) twins
hydrops dropsy (edema; accumulation of fluids usually due to heart or kidney failure)
ictus stroke
idem likewise, same
igne combusta burned
ignotus unknown
illegitimus ( abbreviation: illeg. … illegitim. ) illegitimate
immaturitas premature birth
incertus \ incerta unknown, uncertain
incola resident, inhabitant of a place
infans infant
inflamatio pulmorum inflamation of the lungs
inflammatio viscerum inflammation of the abdominal organs
inflammatis cerebri brain inflammation
innupta filia spinster, unmarried daughter
inquilinus tenant farmer?
interitus enteritis
juvenis (abbreviation: juv.) young man
legitimatus per subsequius matrimonius legitimized through subsequent marriage
legitimus (abbreviations: leg. \ legitim.) legitimate
levante witness
locus domicilii cum numero domus place of residence with house number
locus et dies supulturae place and date of burial
locus originis et domicilii, nrus domus eorundem place of origin ("birth") and residence, their house number
locus originis et habitationis numerus domus place of origin and residence, house number
lupis lupus
marasmus wasting away, deterioration
marita (f) \ maritus (m) wife \ husband
masculin. male
mater mother
mendicus beggar
mensis month ( annus, mensis, et dies … year, month, and day )
miles (militis) soldier
molitor builder
morbilli measles?
morbus disease (often meant "cause of death")
morbus comitialis epilepsy
morbus sive aliud genus mortis disease or other cause of death
mortua nata (f.) \ mortuus natus (m.) stillborn
mortus dead
murarius stone mason
nativitatis birth
natum ex L.P. born of legitimate parents
nata (f.) \ natus (m.) born (usage: Mary Smith "nata Jones" to refer to maiden name)
nobilis (abbreviation: nob.) nobility (as opposed to "plebius" or "de plebe" common class)
nomen name
nomen baptisantis baptism name ("given name")
nomen et conditio sponsi et sponsae name and status (occupation) of groom and bride
nomen testium eorum conditio name of witnesses and their status (occupation)
nomen et officium copulantis name and title of person performing marriage ceremony
nomen parentum, eorum conditio et religio name of parents, their status and religion
nomen patrinorum, eorum conditio et religio name of godparents, their status and religion
nomen sepelientis name of person performing burial
nomen, et conditio defuncti item ejus conjugis et parentis name and status of deceased, spouse and parents ( usage: surviving family members )
non provisa (f.) \ non provisus (m..) not provided
non scitum not known
nrus (abbreviation for "numerus") abbreviation for "number"
num promulgati vel dispensati, in bannis vel aliquo impedimento? number of announcements or dispensation, or other impediments in the (marriage) banns?
numerus currens current number (item number)
obitus death
observationes comments
obstetrix midwife
oedema pulmorum (edema pulmorum) pulmonary edema (congestive heart failure?)
operarius laborer
parens parents
partus childbirth
pastor pecorum cattle herder
pater father
pater ignotus father unknown
pater illegitimus illegitimate father
pater recte "correct father " (usage: to correct misspelling of father's name or identify alias? )
patrina godmother
patrini godparents
patrinus godfather
pedes foot soldier
phraenesis (frenesis) brain inflamation in infants?
phtysis (phthisis) tuberculosis, comsumption
plebius commoner (as opposed to nobility)
pleuritis pleurisy
primogenitus first-born child
proflurium diarrhea
provisa (f.) \ provisus (m.) provided ( usage: "was give the last rites" )
puella \ puer girl \ boy ( usage: in the name column to indicate an unnamed stillborn child )
puerpera mother (i.e., newly-delivered mother)
puerperium childbirth
religio religion
rheumatismus rheumatism
scarlatina scarlet fever
senectus old age
sepultus buried
servilis domestic, servant
sexus gender (male \ female )
sine without
spurius illegitimate
status (marital) status; (usage: coeleb. = single \ viduus = widowed)
struma scrofulous tumor
tetanus tetanus, lockjaw
trucidatio murder
tussis whooping cough
typhus typhus fever
uxor wife
variolae small pox
venenatus (venenata) poisoned
vidua widow
viduus widower
vir man, husband
virgo unmarried girl, maiden, virgin
vomica abcess, ulcer, boil; (more than likely refers to "plague")?
vulgo to publish, make accessible (usage: commonly known as…)
vulgus common (usage: commoner, common people)
   
 

Weather Forecast and current conditions for Slovakia or Carpatho-Rus

source: http://www.iarelative.com/maps/ah_1895/ah_e.htm

Interactive Map: Austro-Hungarian Monarchy 1895  by J. Bartholomew, F.R.G.S.

Source: http://homepages.bmi.net/jjaso/selected_links.html

 

Hit Counter

Page Author: DSNA webmaster. The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author. The contents of this page remain the property of the author/copyright owner. Some pages will be updated on a regular schedule. Suggestions or fixes are welcome but may take weeks to months to be incorporated. Anyone may link freely to anything on this page and print any page for personal use. However, page contents, structure and format, and design elements, cannot be copied or republished without the express written permission of the page author/copyright owner. If you have any questions or suggestions, please email the DSNA webmaster at: tcthornton1@sbcglobal.net .  © Copyright 2012